Marshallhjælpen

  • John Deere Traktor

Efter 2. verdenskrig lå Europas produktion og handel i ruiner. Denne krise frygtede USA kunne blive grobund for kommunisme og tilbød derfor landene økonomisk hjælp (også Rusland og de øvrige østlande, som imidlertid afslog). Marshallhjælpen, som den kaldtes, styrkede det politiske og økonomiske bånd mellem modtagerlandene og USA og banede vej for oprettelsen af NATO i 1949. Danmark modtog hvad der svarer til godt 30 mia. kr. i nutidsværdi. Pengene var ledsaget af krav om modernisering af produktionsapparatet og liberalisering af handelen; desuden skulle modtagerlandene samles i et økonomisk samarbejde kaldet OEEC (senere OECD). Mange genstande i udstillingen er fra USA.