Frygtens Bornholm

  • Julekrigen , Dec 57_0014

Med sin beliggenhed i Østersøen, langt fra resten af Danmark og tæt på Warszawa-pagtens østersølande, indtog Bornholm en særlig stilling under den kolde krig, både set fra øst og vest.

Da Sovjetunionen i 1946 indvilligede i at rømme Bornholm, var det bla. på den betingelse at der kun måtte være danske tropper på øen. Til uddannelse af disse tropper opførtes i årene 1946-48 Almegårds Kaserne, der efterhånden kom til at huse flere tusinde værnepligtige. Efter Sovjets invasion i Ungarn i 1956 fornemmede man at trusselsniveauet voksede, og man byggede derfor et forsvarsværk omkring området – kasernen skulle ikke være alt for let at indtage!