Atomkrig – nej tak!

  • Fredsmarch -ved -Rønne -Havn

I 1959 ejede bornholmerne knap 1.300 biler. Tyve år senere var antallet vokset til godt 13.000. Det siger noget om den forøgelse af velstanden der fandt sted i Vesteuropa efter 2. verdenskrig. Forklaringen hedder Marshallhjælp, en omfattende effektivisering i landbrug og industri, og fra omkring 1960 tillige en forøgelse af arbejdsstyrken (kvinderne).