Ekspert Guideservice

Ekspert Guiderne - Bornholms Kulturhistoriske Formidlerkorps

  • Lilleborg

Bornholms Museum fokuserer på den gode formidling

Bornholms Museum har samlet et korps af formidlere/naturvejledere som tilbyder en række forskellige guidede ture og aktiviteter.

Som udgangspunkt er der altid en kulturhistorisk vinkel på aktiviteterne. Formidlingsformen kan både være; Guidede ture, historiefortælling, ”hands on-aktiviteter”, foredrag m.m.
Flere af tilbuddene er tilrettelagt i samarbejde med andre oplevelses-operatører og kombinerer således formidlingen med muligheden for sejlads, fremstilling af naturmad, besøg på attraktioner osv..

Via sin tætte tilknytning til nyeste viden og forskning er det Bornholms Museums mål, at dette korps skal tilbyde aktiviteter, som er fagligt meget velfunderede. Ligeledes tilstræber korpset intern pædagogisk og formidlingsteknisk udvikling og supervision – således at der kun tilbydes aktiviteter af bedste kvalitet.

Aktiviteterne kan i vid udstrækning tilpasses kundens behov. Og alle som ønsker målrettet formidling kan således kontakte og booke en formidler gennem Bornholms Museums kulturhistoriske formidlerkorps.

Den enkelte aktivitet aftales direkte med formidleren – som også bistår med den videre booking. Se kontaktinfo ved hver aktivitet.

Booking
Hvis du vil booke en af guiderne og aftale en tur, så kontakt de forskellige guider og aftal dag, klokkeslet, særligt indhold og betaling med videre.

Fast pris kr. 1.500,-