6. Biskopsstenen

  • Biskopsstenen

Historie:
Af denne sten er bevaret to stykker, som man tidligere har regnet for brudstykker af to forskellige sten.
Deres sammenhørighed godtgøres af diabasgange, hvorved man også har kunnet beregne deres oprindelige indbyrdes afstand.
Det lille brudstykke blev fundet i 1879 i fodmuren til et af præstegardens udhuse, mens det store opdagedes i det i 1881 nedrevne klokketårn.
Det store stykke findes i dag på kirkegården, hvor det er indmuret udvendigt på kirkegårdsmuren, 1,5 m ost for nordre indgangs østre stolpe.
Det lille stykke er uden hensyn til samhørigheden med det store, indsat i samme mur.

Beskrivelse:
Grovkornet, rødlig granit med diabasgange, overfladen glat.

Af indskriften er alene ordet "... ærkebiskops ..." læseligt.
Det har ikke været muligt at lyde hvilken ærkebiskop.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Biskopsstenen