39. Vestermariestenen 6

  • Vestermariestenen -6

Ved Vestermarie kirke

Historie:
Stenen blev fundet 1888 på Vestergård umiddelbart sydost for kirken.
Ejeren meddelte, at stenen var solgt ved offentlig auktion mellem
1820 og 30 sammen med en del andre sten fra kirkegården.
Stenens overflade var i tidens løb blevet så mør, at den flere steder faldt af i tynde skaller ved optagelsen; disse blev dog atter sal på med fin cement, men de er ikke alle blevet anbragt helt rigtigt.
Stenen blev straks efter optagelsen flyttet over på kirkegården.
I dag står den i runestensanlægget sammen med de øvrige fem Vestermariesten. Stenens overflade er stærkt forvitret.

Beskrivelse:
Blå og rød, finkornet sandsten.
Højde 157 cm. Oprindelig højde ca. 210 cm.
Da stenens overflade er meget medtaget, har det ikke været muligt at læse indskriften.
Stenen er forsynet med et konturkors med indtegnet hagekors.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Vestermariestenen 6