31. Møllegårdstenen

  • Møllegårdstenen

I Aa kirke

Historie:
På Worms tid, 1643. lå stenen som bro over en å ved "Møllegården",
måske Vejrmøllegård, ved Læsåen,eller Møllegård i Vestermarie, der ligger ved sognegrænsen til Aaker.
Senere blev den flyttet til præstegården i Aakirke og anbragt udenfor indgangen.
I 1822 foranledigede Commisionen for Oldsagers Opbevaring den opstillet i kirkens våbenhus, hvor den i dag står sammen med Grødbystenen.

Beskrivelse:
Rød sandsten. Stenen er ret slidt
Højde over gulvet 228 cm.

Indskriften lyder:
Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres far Esbern. Gud hjælpe hans sjæl.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Møllegårdstenen