29. Døbefont

  • Døbefont

I Aa kirke

Døbefonten Aakirke hører til blandt de fornemste i Norden.
Dels på grund af billedudsmykningen, dels på grund af den forklarende tekst, skrevet pa "gutnisk" med runer.
Fonten er udført af gotlandsk sandsten og signeret af mesteren
Sigraf i 1100tallet.  Formentlig kom den til kirken allerede da, men den omtales første gang at degnen Rasmus Pedersen Raufn i 1671.

Omkring døbefontens kumme skildres Jesu liv i 11 scener:
1. Bebudelsen, 2. Marias mode med Elisabeth, 3. Jesu fødsel,
4-5. De hellige tre kongen tilbedelse af barnet, 6-8. Kongernes hjemrejse, 9. Hudstrygningen, 10. Jesu gang til korset,
11. Korsfæstelsen

Over billederne står med runeindskrift:
"Dette er sankt Gabriel, som sagde til sankta Maria, at hun skulle føde et barn.
Dette er Elisabeth og Maria, der hilser på hinanden.
Her hviler Maria netop som hun fødte barnet, himlens og jordens skaber, som forløste os.
Dette er de tre konger, som først ofrede til vor Herre.
Her tog han, vor Herre, mod kongernes offer.
Her red de bort, de tre konger, efter at de har ofret til vor Herre. {þaiR} det her frem ... jøderne tog vor Herre og bandt(?) ham ved træet og satte ham under bevogtning.
Dernæst førte de ham bundet bort derfra.
Og her naglede jøderne Jesus til korset. Se dette frem for jer!

Teksten afsluttes med stenmesterens signatur "Mester Sigraf (gjorde dette)”.
Døbefonten er 86 cm. høj, med en yderdiameter pa 81 cm.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Døbefonten