28. Bjælkestenen

  • Bjælkestenen

Ved Bjælkestensvej

Historie:
Bjælkestenens øverste nu forsvundne del lå i 1624 foran byskriverens
indgangsdør i Aakirkeby.
Stenen blev tegnet og Worm betegnede den Aakirkebystenen.
Siden er den sporløst forsvundet. Den nederste nu bevarede del at Bjælkestenen var ikke kendt i 1624, men blev først fundet i midten af 1800årene ved grusgravning.
Fundstedet skal have ligget umiddelbart syd for Bjælkestenshusene og tæt ved, hvor den i dag er genrejst på vestsiden af vejen Aakirkeby-Pedersker og Bjælkestensvejen.

Beskrivelse:
Bjælkestenen er udført i blåsort sandsten,
men overfladen er rustrød;
hvor den er skallet af ses det blåsorte.
Stenen er over jorden 145 cm høj for den bevarede del.
Stenens fulde tekst kan med stor sikkerhed
rekonstrueres til:

Thorsten, en *god *thegn, lod hugge efter Svend.

Stenen antages at høre til den lille gruppe førkristne runesten.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Bjælkestenen