26. Bodilskerstenen 5

I Bodils kirke

Historie:
Under ombygningen af Bodils kirke i juli 1911 stødte man på en stor
granitsten, der lå som grundsten i skibets nordmur.
For at få stenen taget op, blev den kløvet, men efter optagelsen viste det sig, at den pa den side. der vendte nedad, bar en runeindskrift.
De to kløvede dele, samt store afsprungne fliser blev da atter sammenføjet, og hele stenen står nu rejst i våbenhuset.

Beskrivelse:
Temmelig grovkornet, grå og rødlig granit, som af arbejderne, der hjalp til mod optagelsen, angaves at hidrøre fra det nærliggende Slamrebjerg.
Højde over gulvet 357 cm (fulde højde 370 cm).

Indskriften lyder:

"Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt."

Indskriften ligger i et slangeband omkring et georgskors.
Slangen bider sig selv i halsen og hoved og hale er sammenflettet i hvad der ligner en kringleknude.
Både runeformer, ordforråd og bøjningsformer viser, at runeristeren har varet svensker

(Ingen illustration)

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Bodilskerstenen 5