22. Gyldensåstenen

  • Gyldensåstenen

Ved Svaneke Kirke

Historie:
Ifølge præsteindberetningen 1624, havde stenen længe ligget over en bæk ”på Gyldensåen" Worm opgiver, at den lå som en bro over et vadested i nærheden at (Gyldensgård, hvortil den skulle være hentet fra en nærliggende stendynge.

I 1819 genopdagede man den på Bølshavns Udmark ved Gyldensåens udløb.
Ca. 1840 blev den indlagt i en ny landevejsbro over åen.
I 1852 blev den atter taget ud og anbragt på kirkegården i Svaneke,
senere i våbenhuset på Svaneke kirke.
I dag findes den igen på kirkegården ved kirkegårdsdiget nord for
kirken, men nedgravet så dybt at de nederste 4-5 runer er skjult.

Beskrivelse:
Blågrå granit med spredte røde korn.
Højde 300 cm over jorden.

Indskriften lyder:
"Bove lod (stenen) rejse efter sin gode far Økil. Krist hjælpe (hans) sjæl."

En kopi at stenen blev i 1945 opstillet på det formodede findested,
ved den offentlige P-plads nær den store gravhøj vest for Gyldensåens udløb.

Runestene på Bornholm
Se oversigt på stort kort
Hent Runestene på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Nationalmuseets detaljer
om Gyldensåstenen