41. Johnsens Gård

  • Johnsens Gård

Johnsens Gård, Storegade 15, er et af de sidste store regulære gårdanlæg i Rønne, en rig købmands og reders ejendom. Især gårdsiden er imponerende med de bevarede bindingsværksfacader med udbygninger og høje kampestenssokler. Hovedfløjens facade mod Storegade er fornyet i 1880erne. Mod havnen på den nordlige fløj ses en ”kikkenborg”, et udsigtstårn. Den del af ejendommen blev benyttet som navigationsskole frem til 1883.

Error loading MacroEngine script (file: pageInfoboxes.cshtml)