25. Store Torv

  • Store Torv

Store Torv, oprindelig eksercerplads for militæret.
I løbet af 1800årene udvikledes torvet, og især i 1880-90erne blev de lave bindingsværksbygninger udskiftet med grundmurede huse i flere etager, samtidig med at Torvet blev en del af byens forretningscenter.

Flere bygninger er senere kommet til, bl.a. efter bombardementerne i 1945.
Springvandet blev indviet i 1908, samtidig med at byen fik etableret vandværksvand. ”Soluret” fra 2000 er af billedhuggeren Jun-Ichi Inoue. Torvets ældste bygning er det fredede Raad-, Ting- og Arresthus (Store Torv 1) på østsiden, opført i 1834 efter tegninger af major Henning Pedersen.

Den danske Banks bygning på torvets vestside (Store Torv 12) er opført 1921-23 efter tegninger af den kendte arkitekt Kay Fisker, som sammen med Aage Rafn havde vundet en arkitektkonkurrence i 1916 om opførelse af stationsbygninger på jernbanestrækningen Almindingen-Gudhjem.

Rønne Guiden
Du kan downloade Rønne Guiden som en pdf-fil.

Denne Guide er lavet efter en publikation af Bornholms Museum;
”Rønne Guiden – Historisk guide til byen”.

Nummereringen af steder i denne online guide er den samme, som i publikationen.

English Version of "Historical Guide to Rønne" as pdf-file
Hent Rønne Guiden som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Rønne Guiden til Android
Icon
Rønne Historical Guide