Vang vandmølle

  • Vang vandmølle - Møllerne på Bornholm
  • Vang vandmølle - Møllerne på Bornholm
  • Vang vandmølle - Møllerne på Bornholm
  • Vang vandmølle - Møllerne på Bornholm

Vang vandmølle ligger ved Ringe bæk tæt ved udløbet fra det stærkt skrånende og skovbevoksede klippe­terræn.
Den stråtækte mølle er lille i tre fag bindingsværk og bygget ind i en skrænt.
Det ene åbne yderfag dækker over møllehjulet. På grund af det stærkt skrånende terræn er møllen en over­faldsmølle, en type som ikke er så almindelig på Bornholm.
Vandstrøm­men til møllehjulet ledes gennem tag­udhænget via en vandsliske.

Vandmøllen er anlagt i begyndelsen af 1800tallet, og der var tidligere et sammenhængende system af fem mølledamme med stigborde op ad åen. Møllen var i meget ringe forfatning, da Foreningen Bornholm fik den fredet og samtidig overtog møllen; den er siden ben blevet istandsat og har faet ny kværn og nyt vandhjul.

Der foreligger et større projekt til re­tablering af mølledammene, og med en mindre istandsættelse af møllens ma­skineri vil møllen igen kunne fungere.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.