Melsted Mølle

  • Melsted Mølle - Møllerne på bornholm
  • Melsted Mølle - Møllerne på bornholm
  • Melsted Mølle - Møllerne på bornholm
  • Melsted Mølle - Møllerne på bornholm

Stubmøllen, som formentlig er opført omkring år 1800, har oprindelig stået i Årsballe, hvorfra den i 1850 blev flyttet til en klippeknold i Tejn.
Placeringen her var ikke god nok, så i 1882, hvor ejeren hed Peter Mikkelsen, blev møllen pillet ned og genopført på et da nybygget rundt fundament.
Foreningen Bornholm overtog møllen i 1941.
Foreningen har siden vedligeholdt møllen, hjulpet af en lokal støtteforening i Tejn.
Efter at ha flyttet til Melstedgård har møllen en flot placering umiddelbart vest for gården,
placeret så højt, at den både er meget synlig fra landevejen og kan blive brugt.
Møllen er brugt til maling af skrå, foder til Melstedgårds dyr,
og dermed vil møllen vare en af de få bevarede møller på Bornholm, som jævnlig er i drift.
Melstedgård er bornholmernes landbrugsmuseum.
Men dertil et yndet turistmål med over 30.000 gæster om året.
Der har tidligere, på arealet længere nordvest for Melstedgård været en tilsvarende stubmølle, så den vil ikke være et fremmed islæt i omgivelserne.
Melstedgård havde selv, indtil slutningen af 1800årene en lille vandmølle syd for gården på et areal, som nu er udparcelleret og bebygget med en lille ejendom.
I 1893 byggede man Kullmans mølle i Gudhjem og den har da dækket gårdens og egnens behov for at få malet korn m.v.

Kværnen i Tejn Stubmølle - og lidt om kværnsten - især på Bornholm.
En pdf-fil af Niels-Holger Larsen fra 6. oktober 2006

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.
Melstedgård og mølle
Et kulturlandskab