Egeby Mølle

  • Egeby Mølle - Møllerne på Bornholm
  • Egeby Mølle - Møllerne på Bornholm
  • Egeby Mølle - Møllerne på Bornholm
  • Egeby Mølle - Møllerne på Bornholm

Blandt de tre bevarede stubmøller er Egeby den mest karakteristiske repræsentant for de bornholmske stub-møller.
Den er ombygget i 1794, hvor den blev gjort lidt bredere, formentlig i forbindelse med et lynnedslag og en flytning fra en placering tættere mod landevejen.
Til møllen hørte tidligere et møller­hus i bindingsværk, som siden er udskiftet med et nyt hus, der er udskilt fra møllen.

Møllen var i drift indtil sidste halvdel af 1920erne. Foreningen Bornholm købte møllen i 1934 og har siden restaureret og vedligeholdt møllen. De gamle kværnsten og dele af tilbehøret til disse var bevaret i møllen. Der blev i l950erne- og 60erne sat ny krydsfod og nye vinger pa møllen. Vingerne måtte dog nedtages i 1987 efter en stormskade.

Efter en nøjere opmåling og undersøgelse af møllen startede i 1996 en større, gennemgribende restaurering, som afsluttedes 1999. Fremledes vil møllen kunne fungere med den traditionelle vingetype med split, og møllens maskineri er rekonstrueret og funktionsdygtigt.
Så meget som muligt er bevaret ved restaureringen; således næsten alt tømmer i det gamle skrog, mens krydsfod, beklædning og tag samt ås og vinger er fornyet.

I møllen var under kværnen bevaret dele af en gammel stenbjælke, som angiveligt må være den oprindelige stenbjælke fra 1787. De viste, at møllen fra starten har været smallere, hvilket stemmer overens med, at tømmeret i vind- og læside er genbrugstømmer og uden tvivl indsat i 1794.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.