Svanemøllen

  • Svanemøllen - Møllerne på Bornholm
  • Svanemøllen - Møllerne på Bornholm
  • Svanemøllen - Møllerne på Bornholm

Svanemøllen med bolig er opført for et selskab af ti agtværdige Svane­keborgere, som overgav opgaven til møllebygger Chr. Sommer. Han var to år om at bygge møllen, og den kostede 7700 rigsdaler.
Møllen er bygget med ambition, stor og meget velbygget, bl.a. med et selvstændigt lorrisloft til hejseværkerne, som ikke var så normalt på de bornholmske møller. Hat og sider fik fra starten egespån.

Christian Sommer bestyrede møllen indtil 1861, hvor interessentskabet solgte møllen. Den nye ejer, skibskap­tajn Hans Anker Kofoed, udvidede ejendommen med et mindre landbrug, og hans søn indrettede bageri og moder­niserede møllen med selvkrøjer, selv­svikker og motor, inden den igen blev solgt til bagermester Frederiksen.
Han drev mellem med bageri indtil begyndel­sen af 1950eme, og foreningen Svane­kes Venner overtog den nedrivningstru­ede mølle i 1958. Svanemøllen blev bygningsfredet i 1960, dog kun møllen, men møllerboligen er stadig bevaret.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.