Myreagre mølle

  • Myreagre mølle - Møllerne på Bornholm
  • Myreagre mølle - Møllerne på Bornholm

Myreagre mølle ligger tæt ved landevejen mellem Aakirkeby og Nexø og er derfor en kendt og ofte fotograferet mølle.
Møllen er ottekantet udvendig og cirkulær indvendig, opmuret af sand-sten i en hydraulisk bornholmsk cement.
Den har oprindelig stået pudset glat udvendig, ligeledes i en bornholmsk cement.

Til møllen hører et mindre landbrug, hvor der tidligere også var bageri.
Små 10 år efter at den nuværende ejers far købte møllen i 1913, igangsatte han en modernisering af møllen i 1921 med vindrose og selvsvikker, og bageriet i 1925. 1926 blev en 14 HK Hornsby råoliemotor anskaffet. Den nuværende ejer Ejner Jensen har drevet møllen fra 1940 og frem til et par år siden, dog sidst kun ved skråmaling på en eldrevet kværn.
1962 blev bageriet nedlagt og omkring 1970 ophørte den egentlige drift med vindkraft.

Siden 1971 har møllen gennemgået flere istandsættelser.
Der er i 1971 påsat et åshoved af jern, nye vinger blev opsat og hatten blev istandsat. Siden er vindrosen istandsat et par gange.

Aakirkeby borgerforening gennemførte 1982 en større afrensning af de fire sider med en efterfølgende berapning.
I 1987 fulgte en ompudsning af de resterende fire sider, idet det efterfølgende blev konstateret, at møllen oprindelig havde ståt pudset.
Som følge af ejerens høje alder og svigtende helbred er vedligeholdelsen i de senere år blevet mangelfuld.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.