Kuremøllen

  • Kuremøllen - møllerne på Bornholm
  • Kuremøllen - møllerne på Bornholm

Christian Sommer, den nuværende ejers bedstefader, havde netop bygget Svanemøllen i 1856-57 for
et konsortium i Svaneke forinden han byggede Kuremøllen til sig selv i 1861.
Denne mølle blev knapt så fornem og stor som Svanemøllen. Den havde bådhat til forskel fra Svanemøllen, der fik løghat, og Kuremøllen blev fra starten klinkbeklædt med brædder uden spåner.

Da sønnen Emil Sommer overtog møllen i 1900 gik han straks i gang med en modernisering.
Først blev en motor anskaffet og 1903 fik møllen selvsvikker, og 1912 blev bageriet etableret.
Endelig blev den gamle bådhat udskiftet med en løghat i forbindelse med udskiftning af åsen
og opsætning af en vindrose til selvkrøjning. 1 1930 blev motoren udskiftet.
Åsen blev atter fornyet i 1940 sammen med nye vinger.

1943 overtoges møllen af Christian Sommer, som stoppede mølledriften i begyndelsen af 1950erne, men fortsatte med bageriet indtil 1976.
To år efter stiftedes foreningen Kuremøllens Venner, og der fulgte en række år med istandsættelse af møllen.Dette er levende beskrevet i et hæfte med Vilhelm Kjølby som forfatter.

Møllen blev rekonstrueret med en ny svans, ås og vinger repareret, og i de senere ar er halvdelen af møllens sider med papbeklædning blevet istandsat samt motorhus med motor restaureret.
Alt sammen i kraft af en aktiv forening og ihærdig ansøgning om midler, og Christian Sommer er en kyndig omviser i møllen, når den er åben om sommeren.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.