Kirkemøllen

  • Kirkemøllen - Møllerne på Bornholm
  • Kirkemøllen - Møllerne på Bornholm
  • Kirkemøllen - Møllerne på Bornholm

Kirkemøllen er den ældste af de bevarede stenmøller, bygget af den lokale sandsten. Den er rund, som den eneste af samtlige møller. Den nuværende mølle afløste i 1861 en stubmølle på samme sted.
Møllens placering tæt ved Peders kirke har givet den navnet, men den kaldtes også tidligere i folkemunde for ”Kromøllen”, idet der i mange år var udskænkning fra møllergården.

Tre generationer af familien Marker ejede møllen fra 1867 til 1959, og der blev i den tid foretaget mange udvidelser og moderniseringer, således at møllen i dag står rigt udstyret med datidens maskineri m.v. Møllens drift ophørte 1969.

I møllergården blev der bygget bageri i 1868 (flyttet til Pedersker i 1919).
Magasinet blev opført 1882. Den nuværende møllergård er opført 1885 efter en brand.
Selvsvikning blev sat på vingerne i 1899, en motor blev opsat i et motorhus 1903, og 1908 blev møllen forhøjet og samtidig forsynet med vindrose for selvkrøjning.
1932 blev den nuværende dieselmotor opsat, og er stadig funktionsdygtig.
I magasinet var der også kværne, sigter og melblandere, foruden lager til korn og mel.

Pedersker Lokalforening, som købte mølle og magasin i 1982, har udført et stort arbejde med restaurering og vedligeholdelse af både mølle og magasin. Der kommer ny hat og vinger, og magasinet er under istandsættelse.
Desværre er møllen angrebet af svamp, som dog er stoppet, men det har gjort et slemt indhug i møllens indre.
Foreningen udgav i 1996 en meget fortællende bog om Kirkemøllens historie, skrevet af Poul Erik Munk.
Der arbejdes i øvrigt med planer om at indrette en udstilling i magasinet om de bornholmske møller.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.