Årsdale mølle

  • Årsdale mølle - Møllerne på Bornholm
  • Årsdale mølle - Møllerne på Bornholm
  • Årsdale mølle - Møllerne på Bornholm

Årsdale mølle er ubetinget "flagskibet" og Bornholms stolthed blandt de gamle hollandske møller!
Det er den eneste mølle i landet som har været i ubrudt drift i tre generationer, siden den blev opført 1877, og som stadig er i normal drift med vind.
H. P Mikkelsen, den nuværende ejers farfar, byggede både mølle og stuehus i 1877.

Omkring 1880 blev den søndre længe bygget med bageri, som dog blev nedlagt i begyndelsen af vort århundrede.
Pakhuset blev opført 1904, og en motor anskaffet.

Møllen er opmuret i mursten, og havde fra starten en løghat med svans og kludeseji på vingerne. 1919 begyndte en modernisering af møllen, da Johannes Mikkelsen overtog møllen efter sin far.
Først blev der etableret selvkrøjer og selvsvikker på to vinger.
1921 fulgte selvsvikning pa de to sidste vinger samt ilægning af en støbejernsaksel.
Valsestol blev anskaffet 1929, og den første motor blev udskiftet i 1939, som igen blev udskiftet 1961.
Anthon Mikkelsen som i dag driver møllen overtog den i 1956, og har løbende vedligeholdt møllen på pietetsfuld måde, i respekt for den fredning, der blev pålagt 1960.

Mange større arbejder med hat, ny krøjering og vinger er gennemført i Anthon Mikkelsens tid, og i 1998 er vindrosen med stativ i egetræ blevet udskiftet.
Til stor glæde for både herboende og turister har møllen i mange år været åben for besøgende.
Der er udarbejdet et lille hæfte med information om møllens historie og dens funktion.

Møllens fremtidige drift synes usikker ved det næste generationsskifte, idet de to sønner ikke påtænker at fortsætte driften pa samme måde.
Desuagtet holdes møllen i god driftsmæssig stand og er forbilledligt vedligeholdt.

Hent Møllerne på Bornholm som:
kml til Google Earth og Google Maps.
gpx til Garmin, TomTom, Magellan, m. fl.
Om Møllerne på Bornholm
Denne webside har hentet materiale fra ”Møllerne på Bornholm” Udgivet i 1998 af Bornholms Amt og Carrefour Bornholm.