Storeløkke

  • Storelokke1
  • Storelokke Fod

Storløkkebakken findes øst for vejen mellem Allinge og Olsker.
Henvisningsskiltet ses ved en markvej en km syd for Allinge hvor der kan parkeres.
På klippefladen findes 3 skibe, heraf et meget stort med enkelt køllinie og opsvungne stævne.
Lige over dette skib findes et mindre, også af denne type.
Endvidere er der et fodspor af en "nøgen fod", d.v.s. tæerne ses tydeligt men med kun fire tæer, i samme del af feltet findes skåltegn.