Lørdags arrangementer på museet

Arrangementlørdage kl. 12

  • Bmkort
  • D 28 L 18X24 N Nr 770 Vikings Fodboldhold 1918
  • Sofart 11stor

Lørdagsforedrag/arrangementer på Bornholms Museum

Nu er tiden kommet til Bornholms Museums efterårs- og vinterarrangementer. Igen har vi prøvet at stykke et varieret og spændende program sammen. Her skulle være noget for en hver smag.

Arrangementerne starter sidst i oktober og fortsætter til og med marts måned 2018. 

Det er altid på Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29, Rønne lørdag kl. 12.

Arrangementerne varer normalt to timer. Arrangementerne er åbne for alle. Medlemmer af Bornholmsmuseumsforening og børn går gratis ind. Ellers betales der normal entrebillet.

Program for november til april.

Afholdte arrangementer
5. nov.
“107 år med 66-selskabet”. Visning af filmen om Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866 v. Erik Grønvang, som atter engang har gravet sig ned i den bornholmske historie og produceret en film. Denne gang er emnet, noget bornholmerne – i hvert tilfælde den modne del - har et nært forhold til, nemlig ”66 bådene”. Her kan man glæde sig til mange filmklip og interviews fra den så vigtige del af Bornholms historie nemlig forbindelsen over havet.

12. nov.
Et liv i bornholmske idrætsforeninger. Idrætsforeninger på Bornholm. Ved Jørn Lund. Mange årige aktive idrætsmand Jørn Lund fortæller om Bornholms idrætsliv, som han har oplevet det og deltaget i det. Han har været formand for DGI-Bormholm og var den store initiativtager til Landsstævnet i Rønne i 2002.

19. nov.
Vasagårds udgravningen ved arkæolog Michael S Thorsen. Arkæologien er også på flere gange. Arkæolog Michael S. Thorsen fortæller om de meget spændende fund ved Vasagård, og hvad perspektiver disse fund giver os.

26. nov.
Juleudstillingen ”Betlehemsstjernen og alle de andre stjerner” Åbner.
Julen er emnet for lørdagsarrangementerne fra første adventsweekend den 26. november og i december måned. Årets juletema er ”Stjerner” – et emne som ikke bare omfatter kristendommen, men stort set alle religioner i verden. Vi sætter fokus på emnet via en udstilling med bornholmske børns bidrag. Traditionen tro har vi hver lørdag i julemåneden arrangementer for børn og deres voksne. Her kan man høre historien om julen og ikke mindst stjerner fra nær og fjern. Enkelte lørdage arrangeres der stjerneworkshop – datoer kommer på vores hjemmeside/facebook. Julen afsluttes traditionen tro med Bornholms Museum og Sct. Nicolai kirkes helligtrekongers optog d. 5. januar. Optoget starter på Bornholms Museum kl. 18.00.
Stjerne workshop. Kom og lav stjerner.

3. dec.
”Det er for børn…”
”Stjerne workshop” for børn og deres voksne. Her kan man komme og være med til selv at lave sine helt egne stjerner. Her er der kun fantasien, der sætter grænsen. Man kan bla. lade sig inspirere af nogle af de mange flotte stjerner i årets juleudstilling. Der er masser af ideer at få – også til ”klippe klistre” derhjemme.
Vi skal selvfølgelig også snakke om julens stjerner og de mange andre stjerner.

10. dec.
Ser vi på nogle af vores juletraditioner. Hvor stammer de fra, og hvordan er de blevet danske? I år er der særligt fokus på stjerner- et af julens helt centrale symboler. Hvad betyder stjernerne i den kristne jul? Hvor stammer julens stjerne symbolik fra? I det hele taget skal vi snakke om stjerne og alle deres betydninger - både religiøse og andre betydninger. Både her i landet og andre steder på kloden. Man kan også møde museets egen gamle nisse – Hr.Nissen og beundre museets flotte juletræ, der er pyntet med gammelt julepynt fra bornholmske hjem.

17. dec.
”Det er for børn…”
”Stjerne workshop” for børn og deres voksne. Her kan man komme og være med til selv at lave sine helt egne stjerner. Her er der kun fantasien, der sætter grænsen. Man kan bla. lade sig inspirere af nogle af de mange flotte stjerner i årets juleudstilling. Der er masser af ideer at få – også til ”klippe klistre” derhjemme.

Vi skal selvfølgelig også snakke om julens stjerner og de mange andre stjerner.

OBS! Torsdag 5. januar
Helligtrekongersaften arrangement Bornholms Museum/Sct. Nicolai Kirke

14. jan.
Bornholmsk arkæologi v. arkæolog Finn Ole Nielsen
Chefarkæolog Finn Ole Nielsen giver os denne lørdag et indblik i, et overblik over de mange udgravninger, fund og ikke mindst ny viden, vi har fået gennem det arkæologiske år på Bornholms Museum.

21. jan.
Pest i 1300. Ved Bjørn Ørding
Da Europas befolkning blev halveret. Pesten ramte Europa i 1347, og det blev det starten på de mest omfattende ændringer i Europas historie. Adelen mistede magt - bønderne fik højere status - jøderne blev stort set udryddet - kirken mistede troværdighed (en del munke og præster optrådte modigt og hjælpsomt - men det døde de af)
- landbruget blev lagt om. Der bliver også tråde op til pesten på Bornholm i 1600tallet. Link til mere info.

28. jan.
På eventyrjagt på museet! Børnearrangement
Rundt om på museet står der masser at ting og sager, som leder tankerne hen på eventyr. Kom med på en tur, hvor vi går på opdagelse på museet og finder ting og snakker om eventyr!

4. feb.
Udgravningen på Nørre Sandegård, Østerlars. Arkæolog Christina Seehusen berettede om udgravningerne og den nye viden, vi har fået hved hjælp af udgravningen i 2016. Der blev også vist fund fra udgravningen.

11. feb.
Bornholms Cycle Club – et hjørne af bornholmsk idrætshistorie. Idrætslivet var og er en vigtig del af Bornholms rige foreningsliv. Et foreningsliv, der er med til at holde gang i Bornholm og holde Bornholm levende. Tidligere leder og kasser for Bornholms Cycle Club Kim Mortensen fortæller om cykelsportens historie og udvikling på Bornholm. Fra starten i 1892 over den moderne historie fra 1950erne og frem til Magnus Cort.

17. feb.
Vinter - ting og historier. Børnearrangement
I dag har vi varme huse og varmt tøj. Sådan har det ikke altid været. Hvad har man gjort før i tiden for at holde varmen? Kom og hør om kulde og hårde tider. Bagefter laver vi ”frostpynt”.

25. feb.
Dateringsmetoder i arkæologien ved arkæolog Anders Pihl
"Hvad er det? Hvor gammelt er det? Hvor ved du det fra?"
Spørgsmålet om datering er centralt i arkæologien. I dag tager vi det for givet, at stenalder efterfølges af bronzealder, der så igen afløses af jernalder og så videre - men hvordan kan vi egentlig vide det? En af de største bedrifter inden for arkæologien er netop inddelingen af oldtiden i de nævnte tre hovedperioder. I foredraget skal vi se nærmere på, hvad der lå bag den skelsættende opdagelse for 180 år siden, og hvordan tidsaldrene efterfølgende har kunnet opdeles i stadig mindre afsnit, således at arkæologen i dag med begrundet overbevisning i stemmen kan sige, at en given genstand er x antal år gammel. Gamle som nye dateringsmetoder vil blive gennemgået, eksemplificeret med fund fra museets seneste udgravninger.

4. mar.
Det hørte afhænger af ørerne der hører
ved lektor Ivar Lærkesen - en kort skitse af det bornholmske sprogs udforskning. I dette foredrag foretager lektor Ivar Lærkesen nogle nedslag i udforskningen af det bornholmske sprog fra de ældste optegnelser til vore dage. Han viser dermed hvordan studiet af sproget nøje hænger sammen med forskellige tankemønstre i skiftende perioder og hos forskellige grupperinger.

11. mar.
Bornholm - Danmarks ferieø. Træk af turismens historie
Ved arkivar Bente Jensen, der fortæller om turismens historie på Bornholm. Det hele startede på Nordlandet, da Bornholm blev udråbt til ”Danmarks Schweiz” i 1850’erne. Inden 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var størstedelen af øen med på turistkortet, og de seværdigheder og ruter, vi kender i dag, var veletablerede. Hun fortæller om opdagelsen, den spæde etablering af turismen som erhverv omkring 1890. En udvikling som siden blev sat lidt i stå af de to verdenskrige. Hun trækker så udviklingen frem til slutningen af 1960’erne, hvor turismen nød en stigende anerkendelse som et erhverv, man skulle regne med i udviklingen af Bornholm, samtidig med der blev stillet stigende krav til professionalisering, regulering og en effektiv organisation. Bente Jensen er forfatter af Bornholms Museums Årsskrift 2016 med samme titel som foredraget.

18. mar.
Hjemmeværnets historie på Bornholm
ved pensioneret major Poul A. Pedersen Dette foredrag er 1. del af 2. Denne lørdag omhandler det tiden fra Hjemmeværnet start og frem. Tidligere næstkommanderende og stedfortræder for chefen for Bornholms Hjemmeværn, major P.A. Pedersen (PAP) kalder sit foredrag ”Hjemmeværnets barndom og ungdom”.

OBS! 2. del af foredraget har titlen – ”Hjemmeværnets udvikling fra folkebevægelse til daglig aktør”. Bliver afholdt i efteråret 2017. Oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, chef for det bornholmske Hjemmeværn, fortæller om denne del af historien, der omhandler tiden fra 1995 og frem til nu. I dag er det primært støtte til politiet og samfundet på daglig basis. Sneberedskab og ammunitionsrydning.

25. mar.
Bornholms Amatørarkæologers dag
De aktive Bornholmske Amatørarkæologer kommer denne lørdag på besøg og viser fund fra deres mange turer på de bornholmske marker.

1. april
Erasmus Montanus - storby arraogance møder provins-logik Teaterchef og instruktør Jens Svane Boutrup (MFA) fortæller om Bornholms Teaters store Holbergprojekt, som omfatter nye kulisser og rammer og iscenesættelsen af Jeppe på Bjerget i 2015, Den Politiske Kandestøber i 2016 og Erasmus Montanus i 2017 på det historiske Rønne Theater. Med en rig billedside fortælles om teaterfeberen i starten af 1800 tallet og om Danmarks ældste levende borgerteater fra 1823; om teaterbygninger, kulisser og spillestil på Holbergs tid og frem; om Holbergs betydning for dansk teater; og om iscenesættelsen af sommerens store forestilling - Erasmus Montanus.