Lørdags arrangementer på museet

Arrangementlørdage kl. 12

  • Bmkort

Lørdagsforedrag/arrangementer på Bornholms Museum

Nu er tiden kommet til Bornholms Museums efterårs- og vinterarrangementer. Igen har vi prøvet at stykke et varieret og spændende program sammen. Her skulle være noget for en hver smag.

Arrangementerne starter først i november og fortsætter til og med marts måned 2019. 

Det er altid på Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29, Rønne lørdag kl. 12.

Arrangementerne varer normalt to timer. Arrangementerne er åbne for alle. Medlemmer af Bornholms Museumsforening og børn går gratis ind. Ellers betales der normal entrebillet.

2019


Lørdagsarrangementerne er slut for denne vinter. Vi har haft rigtig god tilslutning og siger mange tak for opbakningen fra alle.

Download program for vinter/foråret
PDF-fil med program
Afholdte arrangementer
23. mar. Herreder, Sogne, Ejerlav og Gilder - Bornholms indre grænsedragninger gennem tiderne

Ved arkæolog Anders Pihl

Middelalderens Bornholm, kirkerne og enkeltgårdsbebyggelsen diskuteres ofte - og dette lørdagsforedrag er ingen undtagelse! Denne gang er fokus på rammerne indenfor hvilke kirker og gårde var organiseret: Herreder, sogne, ejerlav samt de for Bornholm særegne sognegilder.

Mange grænser følger naturlige skel i landskabet, mens andre fremstår kunstige - som var de bestemt ved et skrivebord. Dette afføder spørgsmålet om nogle af grænserne er ændret og i givet fald hvornår? Kan der findes spor efter ældre grænsedragninger og måske en anden organisering af det bornholmske landskab?

Det er kendt, at de tidligkristne gravpladser som dem ved Grødbygård i Åker og Munkegård i Povlsker ligger perifert i de middelalderlige sogne og langt fra de stenkirker og kirkegårde, som efterfulgte gravpladserne. Dette er tidligere set som en indikator på en ældre og anderledes inddeling af Bornholm - noget nye studier af øens ejerlav og gilder synes at bekræfte.

16. mar. ”Bornholmerkrøniken” fortælling om Bornholms nyere historie som teater

Ved teaterchef Jens Svane Boutrup, Bornholms Teater

Bornholmerkrøniken er et teaterprojekt på Bornholms Teater, som gennem tre forestillinger beskriver Bornholms historie fra 2. verdenskrig til i dag. I årene 2019, 2020 og 2021 vil vi hver sensommer præsentere en nyskrevet forestilling, som sætter Bornholms nyere historie i perspektiv. Samlet kalder vi forestillingerne for Bornholmerkrøniken. Vi begynder i 2019 med en forestilling om besættelsen, fortsætter i 2020 med fiskeriets op og nedtur, og slutter i 2021 med finanskrise og snevinter. Samlet håber vi, at forestillingerne kan være med til at engagere, begejstre og underholde, og til at skabe debat omkring vores fortid og samtid, og hvordan vi er blevet til dem vi er.

Jens Svane Boutrup fortæller om projektet og perspektiverne i det.

2. mar. En gennemgang af symbolikken i Aa Kirkes døbefont

Ved Finn Kjerulff Hansen, pensionist, cand.mag. i historie og nordiske sprog

Mester Sigaf beskriver i gutnisk sprog og sene runer Kristus fødsels- og lidelseshistorie lige fra bebudelsen til, at han hænges op på korset. Sigraf giver løbende forklaringer på, hvad vi ser. Men i billedfelternes arkadebuer og på fontens sokkel findes en række andre symboler, der henviser til helt andre ting i den kristne tro, endda med rødder til hedenskabet. Dem vil cand. mag. Finn Kjerulff Hansen give et bud på betydningen af og hvorfor, Mester Sigraf har valgt netop disse symboler.9. mar. Vækkelse, kvindekamp og folkedrab: danske kvindelige missionærer og hjælpearbejdere i Armenien fra 1900-1930.

Ved lektor Matthias Bjørnlund

En lille gruppe danske kvinder opholdt sig i det smuldrende Osmannerrige i tiden op til og under 1. verdenskrig, mens ungtyrkerne kæmpede sig til magten og systematisk tog livet af den armenske befolkning. Fælles for kvinderne var deres trang til at arbejde og hjælpe, hvilket der ofte ikke var tilstrækkelig plads til i deres hjemlande. Ude i verden blandt fattige og forfulgte kunne de anvende deres talenter fuldt ud, f.eks. som ledere af børnehjem, skoler og hospitaler blandt armenierne. Da folkedrabet blev sat i værk, blev de heltemodige kvinder på deres post og hjalp, så godt de kunne. Det gjaldt også bornholmske Hansine Marcher, en af de mest viljefaste af redningskvinderne. Gennem dagbøger, breve og øjenvidneberetninger fra arkiverne fortæller Matthias Bjørnlund disse nødhjælpskvinders historie.

23. feb. Den bornholmske ordbog

ved sprogforsker Alex Speed Kjeldsen

Denne lørdag er der fokus på det nye store bornholmske ordbogsprojekt. Sprogforsker Alex Speed Kjeldsen vil komme ind på den oprindelige tanke bag den nye bornholmske ordbog som påbegyndtes i 1920'erne som afløser for Espersens ordbog fra 1908.

Hvorfor den blev sat i søen, og hvorfor Alex Speed Kjeldsen nu har taget på sig at få projektet genoplivet i en delvis anden (og større) form. De seneste forskningsresultater omkring det bornholmske sprog og stilling vil der også være fokus på. Et par anekdoter fra ordbogsarbejdet, vil der også blive givet plads til. Titel: En ny stor bornholmsk ordbog

Resumé: Efter at være flyttet tilbage til Bornholm for to år siden efter 20 års frivilligt eksil på Amager har jeg kunnet observere den bornholmske dialekts hastige tilbagegang. Det er én af grundene til at jeg nu har genoptaget et stort, videnskabeligt bornholmsk ordbogsprojekt som blev søsat i 1920'erne, men som mere eller mindre har ligget i dvale siden 1940'erne. I foredraget vil jeg fortælle lidt om ordbogsprojektets historie, om genoptagelsen af projektet, og om hvad projektet gerne skulle munde ud i på kortere og længere sigt.

Om foredragsholderen: Alex Speed Kjeldsen er mag.art. og ph.d. i nordisk filologi og ansat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

16. feb. Smørenge og Guldhullet

Ved museumsassistent og fritidsarkæolog Rene Laursen

En fortælling om en rig jernalderlokalitet i Smørenge med tilhørende offer-/kultplads, hvor der for nylig er gjort et større fund af guldgubber. Beretningen tager udgangspunkt i de fund, der er gjort af amatørarkæologer fra 1700-årene til i dag. Desuden omtales resultaterne af geofysiske undersøgelser og udgravninger, som har budt på flere overraskelser.

9. feb. Valborg Hjorth – Bornholms fornemst dekorerede sygeplejerske

Ved museumsinspektør Jakob Seerup

Valborg Sofie Hjorth levede 1884 til 1970. Hun voksede op i det kunstneriske og kreative miljø på Hjorths Fabrik i Rønne, og som en ung, selvstændig kvinde besluttede hun sig for at vie sit liv til gerningen som sygeplejerske. Efter grunduddannelsen besluttede hun sig for at opleve verden, og hun rejste til Belgien, hvor hun arbejdede sammen med lægen professor Dépages og var ansat på den belgiske sygeplejeskole under ledelse af Edith Cavell, som senere blev skudt af tyskerne som spion. I 1912 rejste Valborg med Depage til Konstantinopel som krigssygeplejerske under den 2. Balkankrig. Da hun kom tilbage til Danmark fik hun en god stilling som oversygeplejerske på det dengang nye og meget moderne Bispebjerg Hospital. Men da 1. Verdenskrig brød ud i 1914 sagde hun sin gode stilling op og søgte til fronten i Belgien, hvor hun igen arbejdede under Depage. Fra Belgien rejste hun til Rusland, hvor hun var på et krigshospital i Sankt Petersborg, og derefter kom hun videre til et andet krigshospital i Estland. Hjemme i Danmark arbejdede hun i krigsfangelejrene i Horserød og Gram i slutningen af Verdenskrigen. Som anerkendelse for indsatsen under krigen modtog hun medaljer fra flere lande.

Efter de dramatiske og omtumlede år før og under 1. Verdenskrig slog Valborg Hjorth sig til ro på Bornholm, hvor hun blev ledende oversygeplejerske på Blykobbe-sanatoriet i en menneskealder.

2. feb. Intet foredrag pga. andet arrangement i huset

26. jan. Bronzealderen på Nordbornholm – Nye fund af helleristninger

Ved arkæolog Michael Thorsen, Bornholms Museum

Det er ikke blot på det årlige, tilbagevendende Folkemødet, hvor det gennem samtale er muligt at fordybe sig i forskelligartede problemstillinger inden for vores demokrati, at Allinge-Sandvig indtager en særlig stilling. Allerede for 3000 år siden var stedet af vigtighed for bronzealderens mennesker, hvilket talrige helleristninger vidner om. De senere år har givet flere nye fund af helleristninger. På Hammersholm er en enkelt klippe, som blev fundet i 2017, for tiden ved at blive frilagt og dokumenteret. Der er indtil videre opdaget 18 skibe (enkelte usikre) og skåltegn, men endnu flere kan se dagens lys, da klippen langt fra er afdækket endsige analyseret. Denne nye lokalitet kan vise sig at rumme det hidtil største helleristningsfelt med skibe i Danmark.

19. jan. Forlis, strandinger og redningsvæsen i mands minde

Ved Stig Rasmussen, Nexø Redningsstation
I forbindelse med museets særudstilling om Forlis har vi inviteret Stig Rasmussen fra Nexø Redningsstation til at komme og fortælle om redningsvæsnet på Bornholm i nyeste tid. Jakob Seerup fra museet giver en kort introduktion til særudstillingen og museets fotografier af forlis i ældre tid, hvorefter Stig Rasmussen fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra sit arbejde ved redningsvæsnet. Selvom GPS og anden ny teknologi har gjort navigationen nemmere for mange, så har det på ingen måde gjort redningsvæsnet overflødigt!


12. jan. Årets gang I bornholmsk arkæologi 2018

Ved Finn Ole Nielsen, chefarkæolog Bornholms Museum
Bornholms Museum arkæologiske afdeling har igen i 2018 haft et travlt og interessant år. Denne lørdag ser ledende arkæolog på Bornholms Museum Finn Ole Nielsen tilbage på arkæologi-året 2018 på Bornholm og giver et indblik i udvalgte udgravninger og fund.

5. jan. Helligtrekongers arrangement OBS! OBS! OBS! kl.16 Gratis adgang

Det årligt tilbagevendende arrangement med start med oplæsning på Bornholms Museum. Herefter lygteoptog med sang til Sankt Nicolai Kirke. Her er der andagt og korsang med Nylarskoret. Arrangementet er et samarbejde mellem Sct. Nicolai Kirke, Rønne og Bornholms Museum.

JULEN 2018
Lørdage i december for børn den 1. og 8. og 15. december
Juletræet og julegaver
Børnearrangement. Om historierne bag juletræet og julegaverne. Hvordan er vi kommet til at fejre julen, som vi gør? Hvad gjorde de før i tiden?”.
Lav selv gammeldags julepynt og tag med hjem.

Lørdag den 24. november.
Ting fra 2018
Samarbejde mellem Bornholms Museum og P4-Bornholm
Igen i år vil Nationalmuseet i samarbejde med Danmarks Radio finde frem til ting, der fortæller os noget om 2018. Bornholms Museum vil i samarbejde med P4-Bornholm denne lørdag opfordre bornholmerne til at komme og give deres bud på og diskutere, hvilken ting fra Bornholm, der fortæller noget om året på Øen. (Man behøver ikke at have selve tingen med).
Medarbejdere fra Bornholms Museum vil indlede arrangementet med udvalgte ting, der for dem repræsenterer året der gik på Bornholm. Senere vil man via P4-Bornholm kunne indstille ting og et lokalt dommerpanel vil udvælge en ting, der skal deltage i en landsdækkende ”konkurrence” og udstilles på Nationalmuseet i december.

Lørdag den 17. november.
Stalins hemmelige kortlægningsprojekt og Bornholm
Ved Stig Svenningsen, seniorforsker, Det Kongelige Bibliotek
Under den kolde krig beordrede Stalin sovjetiske geografer til at kortlægge hele verden i et gigantisk kortlægningsprojekt. Land efter land og by efter by blev nøje kortlagt og en million kortblade blev trykt i hemmelige kortfabrikker. Efter den kolde krigs ophør kom mange af kortene til Vesten, og vi arbejder stadig på at forstå, hvad meningen med dem var. Stig Svenningsen fra Det Kongelige Bibliotek fortæller om sit forskningsprojekt omkring de hemmelige kort – og kommer også ind på, hvad man kan se ud fra de hemmelige sovjetiske kort over Bornholm.

Lørdag den 10. november.
De bornholmske husmænd - hvor blev de af?
Ved Finn Kjerulff Hansen, pensionist, cand.mag. i historie og nordiske sprog
Finn Kjerulff Hansen har netop skrevet en stor bog om de bornholmske husmænd og vil gennem en række billeder fortælle om husmændenes storhedstid og nedtur.

Fra at have været en stor aktør i det bornholmske samfund i 1950, var husmændene som betydningsfuld gruppe forsvundet i 1980.

Lørdag den 3. november.
Rønnedrengen Frederik James Oiesen, 1857-1928 – en usædvanlig udvandrer.
Ved Jakob Seerup, ph.d. museumsinspektør Bornholms Museum
I 1928 modtog Bornholms Museum Frederik James Oiesens danske diplomatuniform som testamentarisk gave. Det var den sidste af en lang række gaver, museet modtog fra Oiesen, der var født på Bornholm, men havde en eventyrlig karriere i Kina og Korea. Oiesen og hans samling er et eksempel på bornholmerne, der drog ud i verden, men aldrig glemte deres fødeø.

Foredrag lørdag den 27. oktober med ca. 60 tilhørere.
"Danmark en god mand?" - Günter Toepke, Hitler-officer, menneskesmugler og koldkriger.
Ved John Jensen, museumsinspektør, Varde Museer

2. Verdenskrig fascinerer stadig. Museumsinspektør John Jensen, Varde Museer er forfatter bag bogen om en af de centrale tyske skikkelser i Danmark under 2. Verdenskrig. Günter Toepke deltog som tysk soldat bl.a. i belejringen af Leningrad og slaget ved Stalingrad, inden krigen i 1943 førte ham til det besatte Danmark. Efter befrielsen forblev han i Danmark, hvor han bl.a. hjalp de tyske myndigheder med hjemsendelsen af tyske flygtninge. I 1947 ender Toepke i Vestre Fængsel, da han afsløres i at hjælpe en tysk videnskabsmand til at komme til Perons Argentina, fordi hverken amerikanerne eller briterne var interesserede i flykonstruktører på dette tidspunkt og Toepke ville forhindre, at videnskabsfolkene skulle ende med at hjælpe Stalin. Tiden i Vestre Fængsel var speciel, fordi den danske militære efterretningstjeneste var interesserede i hans viden fra krigen mod Sovjetunionen og hentede ham derfor i en periode dagligt i fængslet.