Vornedegårde på Bornholm?

Lørdag den 17. marts
De Bornholmske Vornedegårde - en overset kilde til øens magtstruktur i middelalderen ?

Det er titlen på lørdagens foredrag på Bornholms Museum. Arkæolog ved Bornholms Museum Anders Pihl har stort set hele sit liv dykket ned i Bornholms historie. Denne lørdag er emnet vornedegårde. Om foredraget skriver han:
”Nationalt fremhæves gårdsituationen på Bornholm ofte på grund af dens særtræk såsom enkeltgårdsbebyggelsen, de små gårdsamlinger med by-navne samt det høje antal selvejergårde. Især sidstnævnte er vi særligt stolte af. Dog findes der også en anden gruppe gårde, nemlig vornedegårdene - og selvom de udgør hele 25 % af de historiske gårde, så gives de forholdsvis lidt plads i litteraturen - måske fordi det at være vorned, dvs. underlagt andre, ikke betragtedes som så fint som at være selvejer. Vornedegårdene er tidligere blevet beskrevet som liggende tilfældigt spredt ud over øen. En nylig gennemgang af vornedegårdenes placering i landskabet synes dog at vise det stik modsatte."

Foredraget vil byde på en række eksempler fra hele øen på det, der tolkes som et stærkt struktureret landskab med vornedegårdene som det centrale element. Det vil blive forsøgt sandsynliggjort at denne struktur rækker tilbage i middelalderen. Gennemgangen af vornedegårdene er en lille del af et større projekt, som Bornholms Museum ønsker at sætte i søen, omhandlende Bornholm i tiden 900-1800 beskrevet ved hjælp af arkæologiske fund, historiske kilder og kort. Vornedegårdene kan her - til en vis overraskelse - tilføjes som kilde”.

Anders Pihl kan kontaktes på
51 94 87 84
  • Vornedgård Kalby
  • Ikke Navngivet Vedhæftet Fil 00197
  • Kalby Aaker
Fakta

Hvornår

Hvor

Bornholms Museum, Sct. Mortensgade 29, Rønne

Pris

Entré - børn gratis - Medlemmer af Bornholms Museumsforening har fri adgang.
Flere arrangementer
Bytur om bombardementet af Rønne 1945 11.06.18 Bornholms Museum, Sct.Mortensgade 29, Rønne Haverundvisning på Erichsens Gård 16.06.18 Erichsens Gård, Laksegade 7, 3700 Rønne Erichsens Gård - musik i gårdhaven 22.06.18 Erichsens Gård, Laksegade 7, 3700 Rønne