Særlige besøgende

Vi vil gerne, at du får en god oplevelse, når du besøger os. Her er lidt praktisk information for bl.a. skoler, grupper og gæster med handicap.

Det er muligt at få rundvisning i udstillingsstederne uden for normal åbningstid. Kontakt os for nærmere aftale eller hvis du har spørgsmål.