Rum-oversigt

Få et overblik over Hjorths Fabrik her.

  • Hjorthsfabrik _vejviser

A - Butik og udstilling

E - Tidligere direktørbolig

F - Gårdspladsen:
Bornholms grundfjeld består af mange forskellige granittyper og dermed også lertyper. Vores produktion er hovedsagligt baseret på stentøjsler blandt andet fra lergraven i Sose, syd for Rønne. Leret blev transporteret i hestevogn og læsset af her i gården, hvor det lå og tørrede indtil det blev klar til rensningsprocessen.

Mellem C og D - Slemmeriet:
Rensningen foregår i Slemmeriet. Efter at leret er blevet renset for sten, sand og strå presses det gennem filterpressen, for at dele leret fra vandet. Leret vacumpresses for at få luftbobler ud af leret og pakkes i plastik.

Under C - Lerkælderen:
Her lægges leret til modning i min. 6 måneder. Efter rensningen er molekylerne, i leret, bragt i uorden og under modningen finder molekylerne på plads i deres naturlige strukturer. Dette gør leret plastisk og klar til drejning og modellering.

Under D - Lermøllen:
Her genanvender vi det ler, der ikke nåede helt frem til forglødnings stadiet.  Emner der havde fejl, bliver her pulveriseret og genanvendt til støbeler. Støbemassen blandes i kuglemøllen hvor det fintmales og blandes med vand.

D - Drejestuen:
Det færdige ler forarbejdes nu på Drejestuen. Drejestuen er fabrikkens hjerte og værkstedet står som det blev skabt i 1862. Her sad der keramikere ved alle drejeskiver, mestrene først for og lærlingene helt bagerst. I 1880´erne var en arbejdsuge på 60 timer, man arbejdede mandag til lørdag og gik i kirke om søndagen. I dag udgår alt produktionen fra drejestuen. Det hånddrejede stel skabes her og det støbte stel færdiggøres her. Kanter, hanke og hældetude forarbejdes, inden keramikken er klar til 1. brænding ved 800 graders celsius. Også fabrikkens produktion af figurerer, er ”kvætset” ind i gibsforme her. Figurerne kan være skabt af flere individuelle dele og disse opbevares i vores fugtskabe til alle delene er produceret og vi er klar til at samle dem.

C - Støbestuen:
Dette værksted var oprindeligt vores malestue, hvor terrakottavaserne med sort figurdekoration og stentøjet med farverige blomster og fugle blev dekoreret. Siden 1970 er en del af stellet blevet støb i gibsforme. Den flydende støbemasse hældes i formen og står et specifikt tidsrum, for at opnå den rette godstykkelse. Hanke og tude bliver støbt særskilt og siden monteret på kande og kopper i Drejestuen.

Bagerste del af C - Malestuen:
Hjorths Fabrik har en lang tradition for at dekorere sin keramik. Oprindeligt lavede Lauritz Hjorth kopier af græske vaser, hvor disse blev dekoreret med sorte figurer. Også scener fra det bornholmske landskab blev gengivet på sortlakerede vaser og skåle. Kort før 2. verdenskrig masseproducerede Hjorth det gråbrune stentøj, der var malet med smukke, naturalistiske mønstre og jugendstil dekorationer. Disse var designet af Lauritz Hjorths datter Thora og blev udført af fabrikkens malerinder i det værkssted der i dag er vores støbestue.

Til højre for B - Glaseringsstuen:
Efter forglødningen bliver keramikken glaseret. Alle glasurerne er blandet her, af forskellige råstoffer, lerarter og metaloxider. Vores særkende er den brune Apoteker glasur, den er skabt af leret fra Sose og af den særligt mørke Rønne granit. Vores stel bærer fortrinsvis den mørke Apoteker glasur, men stellet findes også i en lys celadon glasur.

Glasuren bliver til glas under den sidste brænding og stentøjsleret bliver på ny til klippe. Brændingen foregår i en gasovn for at kunne skabe et iltfattigt miljø under brændingsprocessen. Atmosfæren i ovnrummet ”æder” således ilten fra meraloxiderne i glasuren og den særlige silkeagtige kvalitet i vores apoteker glasur opstår.

B - Ovnrummene:
Til højre ses vores gamle brændefyrede keramikovne. Ovnene er fra 1910 og de blev anvendt frem til 1964. Til venstre i bygningen ses de ovne vi anvender i dag. Både de elektriske ovne vi bruger til forglødningen og den gasfyrede ovn vi bruger til glasurbrændingen.

De gamle ovne tog fire dage at pakke med keramik. Siden blev døråbningen tilmuret med mursten og mørtel. Brændet blev puttet ind gennem de to huller der ses i gulvhøjde.  Når ovnen var nået op på toptemperatur lukkede man også disse huller. Brændet kom fra fabrikkens egen skov, syd for Rønne, og det tog to mænd, to dage, at få ovnene op i toptemperatur. I dag sætter vi gasovnen i gang om morgenen. Ved middagstid kan vi skrue op for gassen for at skabe det rette miljø til vores glasurer. Om eftermiddagen er ovnen oppe i toptemperatur og keramikken færdigbrændt. Ovnen er siden to dage om at nedkøle, hvorefter den kan tømmes og keramikken sættes till salg i butikken.

Over ovnrummene er der i dag aktivitetsværksted for besøgende.

Aktuelle åbningstider og priser
Butik og udstilling er åben mandag til fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13
Fabrikkens værksteder er åben for publikum mandag til fredag kl. 13-16.
PRISER
Entré til udstillinger: kr. 70,-
Børn under 18 år har gratis entré.
Generelle åbningstider og priser
Download mini-guide
Kom den rette vej rundt på Hjorths Fabrik, så du oplever lerets proces i den rigtige rækkefølge.